Het is een mooie vraag aan mensen met een eigen bedrijf. Waarom doe jij wat je doet? Waarom bestaat Studio Lieverik? Elke ondernemer heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen drive, zijn eigen basis.

Studio Lieverik wordt geboren

Studio Lieverik ontstond tijdens mijn opleiding tot kindercoach. Hier kun je dat verhaal lezen. Na een periode van ‘zwanger zijn’ van mijn bedrijf, werd het geboren. Ik slingerde het de wereld in. Maar zonder vastomlijnd idee van wat mijn bedrijf dan inhield.

Het eerste jaar bleef het rustig en deed ik er niets mee. Ik was vooral trots, dit had ik gewoon gedaan en gedurfd! Maar hoe langer ik er niets mee deed, hoe meer het ging knagen van binnen. Een bedrijf de wereld in slingeren doe je niet voor niets. Ik had een missie en ik voelde steeds meer dat ik echt iets mocht gaan doen met mijn bedrijf, maar wat?

Stage lopen bij mezelf

Ik gaf mezelf een soort stageperiode waarin in mocht uitvinden wat ik nu precies wilde. En ik kan je vertellen, dat is niet makkelijk. Want hoe meer je nadenkt, hoe meer je kunt en hoe meer je wilt. Alles leek me leuk wat ik bedacht en ik dacht dat ik alles ook wel zou kunnen. Op een gegeven moment zag ik door de bomen het bos niet meer. Ik blokkeerde.

Liefde voor het onderwijs is mijn basis

Terug naar de basis. Luisteren naar mezelf. Wat wil ik nou echt? Door naar binnen te keren, te luisteren, de rust op de zoeken, kwam ik steeds meer bij mijn hartmissie. Inmiddels staat de basis vast. Ik wil in het onderwijs het verschil maken. Dat is mijn plek. Mijn liefde ligt daar, voor de hardwerkende docenten en de allerliefste kinderen en jongeren.

Ik wil ze de weg wijzen naar rust en ontspanning in de drukte van alle dag. Want het leven in ons onderwijs is totaal niet rustig. Er wordt van alles verwacht, van docenten en leerlingen. Prestatiedruk, werkdruk, groepsdruk. En druk is niet fijn. Het zorgt voor spanningen, in je lijf en in je hoofd.

Ontspanning is heerlijk en belangrijk

Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Zeker niet omdat het leven buiten school ook lang niet altijd rustig is. Ook daar wordt veel van volwassenen en kinderen gevraagd. Er komen veel prikkels op ons af. Buiten de schoolmuren is het ook niet rustig.

Dit zorgt voor kleine en soms grotere problemen. Bij docenten en leerlingen. Maar ook voor onrust in de klas. Drukte. Afleiding. Maar het belangrijkste: het gevoel dat het anders kan en anders mag.

En daar kom ik om de hoek kijken. Als er wordt besloten te kiezen voor Liever Ik. Om even heel egoïstisch voor jezelf te kiezen. Of voor je leerling. Want dat kan. Voor jezelf kiezen, al is het maar heel even, zorgt voor ontspanning en rust. Daar laad je van op. Het is heerlijk en belangrijk.

Eerste hulp bij ontspanning

Ik help docenten om rust structureel in te brengen in een klas. Ik daag ze uit om het te proberen en om te ervaren. Niet alleen met de leerlingen in de klas, maar ook zelf. Ik coach ze hierbij.

Ik help leerlingen om te leren omgaan met drukte en prestatie. Ik leer ze wat ze zelf kunnen doen om rustiger te worden. Waardoor ze lekkerder en meer ontspannen in hun vel zitten.

Eigenlijk lever ik dus eerste hulp bij ontspanning. Ik help bij de verandering en daarna help ik bij het implementeren. Zodat het een levenslange vaardigheid is die je overal bij kunt helpen.

Bewust ontspannen

Het mooie is dat bewust kunnen ontspannen een hele belangrijke vaardigheid is. Een vaardigheid waarvan we als maatschappij steeds meer de waarde inzien. Naar binnen keren en bewust worden van wat je voelt en vindt, en daar woorden aan geven, is je hele leven lang een prachtig geschenk.

Maar ook leren om mild te zijn voor jezelf. Dat jij precies goed bent zoals je bent. Dat vergt een mindset die in ons onderwijs moeilijk aan te leren is. Want het onderwijssysteem is ingericht op het afstraffen van fouten. Op niveau’s en niet goed genoeg zijn.

Daarom ligt mijn hartmissie, de ‘why’ van Studio Lieverik, in het onderwijs. Daar wil ik helpen om een structurele verandering teweeg te brengen. Een verandering naar een groeimindset. Waarin rust en ontspanning de basis vormen.

Op naar een lang en ontspannen leven!